vergaderen1

In verband met de vakantieperiode heeft het bestuur in het derde kwartaal slechts één bestuursvergadering gehouden. Het is gelukkig wat rustiger in deze vakantieperiode, maar er zijn toch enkele bijeenkomsten geweest waar enkele bestuursleden aan hebben deelgenomen.

In de bestuursvergadering is er aandacht gegeven aan de Historische Werkgroep Spaarndam die voornemens zijn om een nieuw boekje samen te stellen. Er zijn meerdere inbraken tijden de vakantieperiode geweest in Haarlemmerliede en dient men dus alert te zijn op het goed afsluiten van de woning als men deze verlaat.

Ook is er door een bestuurslid een informatieavond bijgewoond van het Recreatiegebied Spaarnwoude over Fort Spaarndam, Hier werd het onderzoek toegelicht naar de waarde van de muurschilderingen in het fort.

Ook zij er enkele evenementen geweest rond het Veermolenplas. Bij het bestuur zijn geen meldingen binnengekomen als sterke overlast. Er is wel weer een restaurant geopend ten westen van de Veermolenplas; de naam hiervan is het “Veerkwartiertje”.

Vanuit de Omgevingsraad Schiphol is het ook in deze maanden stil geweest. Helaas geld dat niet voor de geluidshinder van het vliegverkeer. De komende weken staan weer bijenkomsten en overleg op de agenda.

Op 30 juni heeft er ook weer een periodiek overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het bestuur met B&W van onze gemeente. Hierin zijn onderwerpen besproken als de vervolgstappen voor de toekomst van de gemeente, het kernenbeleid binnen de gemeente en de komst van mogelijke nieuwe bedrijven in Polanenpark. Ook ontwikkelingsplannen rond Penningsveer stonden op de agenda, met daarin het vertrek van Molenaar Haarlem bv, het plan om de buitenkant van het Fort op te knappen en mogelijkheden voor bouwplannen.

Ook is de nieuwe inrichting van de Liedeweg en Penningsveer aan de orde geweest. Met name het tekort aan parkeerplaatsen in Haarlemmerliede blijft om oplossingen vragen. Voor een laatste voorlichtingsavond voor de uit te voeren werkzaamheden was op 6 juli de Stoep gereserveerd, waar belanghebbende een toelichting konden krijgen op de werkzaamheden van de gemeente en Liander, die voorafgaand aan de wegwerkzaamheden elektriciteitskabels zal vervangen. We zullen nagaan hoe de bewoners aan de Liedeweg op de hoogte kunnen blijven van de voortgang van de werkzaamheden.

Tot slot nog een paar leuke berichtjes en bedankjes:

Familie van der Peet is medio september verhuisd naar de Velserbroek en kan daardoor mevrouw Corry van der Peet-de Wildt geen bezorging van de dorpskrant meer op zich nemen voor de wijk Groeneweg, Spaarndammerdijk, Halfweg en Zwanenburg. De Dorpsvereniging bedankt haar voor deze jarenlange inzet.

Het lijkt erop dat we toch nog een dorpsactiviteit in de maand december op de kalender van dit jaar willen prikken. De gesprekken hierover zijn gaande met betrokken partijen en worden de plannen gesmeed. Zodra hierover meer bekend is zullen we u informeren via de website, ondersteund met de verspreiding van een flyer.

Uit de nalatenschap van Simon van der Aar heeft de Dorpsvereniging een grote gift ontvangen. Zo blijkt dat hij zich niet alleen tijdens zijn leven voor de Dorpsvereniging heeft ingezet en betrokken was, maar ook nog heeft nagedacht over de toekomst van ons voortbestaan. Als vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging zijn wij zeer blij en toch wel vereerd met deze donatie.

 

Het bestuur