vergaderen2

Het tweede kwartaal is ook al weer om. Het is een zeer drukke periode geweest voor het bestuur. Naast de 2 reguliere bestuursvergadering is er ook een extra bestuursvergadering geweest ter voorbereiding op de gemeentelijke bijeenkomst van 8 juni over de eventuele fusie-gemeenten. De bestuursleden bezoeken ook veel externe bijeenkomsten en vergaderingen, waardoor bij enkele bestuursleden de teller in deze periode soms wel op 2 tot 3 vergaderingen per week kwam te staan.

Naast de bijeenkomsten van de experttafel over de toekomst van de gemeente, is ook op 26 mei de debatavond van de Dorpsraad Spaarndam bezocht en natuurlijk de bewonersavond van de gemeente in "De Zoete Inval". Daarnaast heeft het bestuur ook bezoek gehad van de burgemeester van Haarlemmermeer dhr. Theo Weterings, en de wethouders mw. Marjolein Steffens-van de Water en hr. Tom Horn. Een plezierige kennismaking in "De Stoep", waarin we de verhoudingen tussen gemeente en wijk- of dorpsraden bespraken. De gemeente Haarlemmermeer kent gebiedsmanagers, die als gemeentevertegenwoordigers optreden naar deze dorpsraden.

Maar naast de toekomst van de gemeente spelen er nog meer belangrijke zaken. De ontwikkelingen rond Schiphol blijft de ORS constant aandacht vragen. Met 2 kiesmannen uit het dorp zijn dan ook driftig op zoek naar de juiste formule in het geheel. Worden we nu door de luchtvaartsector gezien als een ware gesprekspartner of zijn we alleen maar een toehoorder, die ook bewaakt of de ontwikkelingen en groei verlopen volgens de eerder gemaakte afspraken? Prompt komt Schiphol met een mededeling in het nieuws over een 2e luchthaven in de driehoek A4/A5/A9. Iets wat niet over de tafel van ORS was gekomen en dus aanleiding gaf of ook de VGP weer in het leven te roepen. Deze zal dan niet de taken en rol van het ORS overnemen, maar zich buigen over de langere termijn ontwikkelingen na 2020. Ook kunnen hier experts worden aangetrokken en daarmee vragenstukken uit het ORS behandelen.

Een andere belangrijke bijeenkomst voor ons gebied was een bijeenkomst van Recreatieschap Spaarnwoude over het beheer in Dijkland. De beheerder kampt met grote financiële moeilijkheden en beraad zich hoe er bezuinigd kan worden. Plannen voor het sluiten van fietspaden en verwijderen van bruggen, overdracht van beheersfuncties naar gemeenten en provincie tot oprichten van een reclamezuil in de buurt van de A9 schieten over tafel. Alle bezuinigingsideeën zijn welkom en ook wij zullen ons hierin verdiepen; maar het sluiten van fietspaden in ons gebied gaat wel erg ver.

Dan is er natuurlijk ook nog voorbereidingstijd benodigd geweest voor ons 40-jarig jubileum. Hiervoor is veel werk verzet en enkele bestuursleden hiermee uren, nee dagen mee bezig geweest. Het resultaat komt dan ook langzaam in beeld en zal de kroon op de geleverde arbeid zijn. Iets waar we onze leden ook blij mee hopen te verrassen.

Tot slot moeten we de bijna periodieke bijeenkomsten niet vergeten. De Beheerscommissie van De Stoep, de voortgang van de reconstructie van de Liedeweg, de activiteiten rond de Veerplas en de ontwikkelingen rond Polanenpark. Een als kers op de taart de deelnamen aan de Rabofietsdag op zondag 5 juni. Mooi weer en een mooie route van 25 kilometer, waaraan veel bestuursleden en enkele bikkels van leden aan hebben deelgenomen. Door deze inzet wordt de kas van de club weer een beetje gespekt met € 80,-. Alle deelnemers hiervoor weer bedankt!

Tot zover weer de tussenstand.

Het Bestuur.