vergaderen7

Het derde kwartaal is normaal een rustigere periode waar de vakantie zich in bevindt. Echter begin september hebben we ons jubileumfeest gevierd met daarbij een barbecue. Dit vraagt toch de nodige voorbereidingen. Ook hebben we tweemaal een reguliere bestuursvergadering in deze periode gehouden met het bestuur.

In de eerste vergadering is met name het fusieproces van de gemeente besproken. Gezien de andere dorpsraden ook een enquête hebben gehouden, zijn we blij dat we ook in onze gemeenschap een peiling hebben gedaan. Ook is in dit overleg een terugkoppeling geweest van gehouden overleg tussen Dorpsvereniging en B&W.

In de tweede bestuursvergadering in deze periode zijn de laatste puntjes voor het jubileumfeest met barbecue besproken. Heel belangrijk was de uitgifte van het jubileumboekje en de organisatie hiervan. Het feest was een groot succes, waar we vele positieve reacties op ontvangen hebben. Hiervoor allemaal bedankt.

Vergaderingen van andere partijen in deze vakantieperiode kennen een lagere frequentie. Een overzicht van vergaderingen waar het bestuur allemaal aanschuift, daar zullen we u later over berichten.

Er is wel een vergadering van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) voor de Polderbaan begin deze maand geweest. Maar door andere verplichtingen hebben onze kiesmannen Gerard en Theo hier niet aan kunnen deelnemen. Wel heeft de heer Gerard Jägers, Clustervertegenwoordiger namens de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol, elders in deze krant een artikel geplaatst, waarin onze bezorgdheid beschreven wordt beschreven over de groei van Schiphol ten opzicht van de milieueffecten en de gemaakte afspraken.

Op 25 oktober staat de volgende bestuursvergadering gepland en zullen er weer nieuwe ideeën en onderwerpen op de agenda staan.

Tot zover weer de tussenstand.

Het Bestuur.