vergaderen09

In het eerste kwartaal van 2017 heeft het volledige bestuur éénmaal een bestuursvergadering gehouden en natuurlijk traditiegetrouw de jaarvergadering. Daarnaast is met penningmeester, secretaris en voorzitter een laatste overleg geweest ter voorbereiding op de jaarvergadering.
Ook zijn is het gewenste aantal bestuursleden van onze vereniging en redactieleden van de Dorpskrant besproken. Daarnaast is de eindoplevering van de Liedeweg met een aantal restpunten doorgenomen. Ook is er door de bestuurleden een terugkoppeling geweest , die namens het bestuur hadden deelgenomen aan andere overleggen en bijeenkomsten.

Hoewel met de jaarvergadering iets minder leden aanwezig waren dan andere jaren, was het enthousiasme niet minder. De aanwezige hebben met aandacht geluisterd naar het wel en wee van niet alleen onze Dorpsvereniging, maar ook van andere verenigingen en instellingen in ons dorp.
Hoewel het dalend aantal leden ons nog steeds zorgen baart, blijft de vereniging financieel door verschillende acties en giften gezond. Dat is dan ook de reden dat de contributie in 2018 niet verhoogd wordt.
Het tweede deel van de avond werd verzorgd voor de Brandweer. Dhr. Jan Lagas gaf een boeiende presentatie over te treffen voorzorgsmaatregelen, om de ernstige gevolgen bij eventueel brand en koolmonoxide te voorkomen.

Een andere belangrijk onderwerp van de bestuurstafel is de fusie van de gemeente. Het bestuur van de dorpsvereniging wil geen politieke voorkeur uitspreken, maar vindt wel dat het gelopen proces hier naar toe door de gemeente goed is uitgevoerd. Hiervoor heeft het bestuur een positieve zienswijze ingediend bij de gemeente.

Verder is te melden dat er ook nog andere belangrijke overleggen door vertegenwoordigers van het bestuur in dit kwartaal zijn bijgewoond. Hierin te noemen is het halfjaarlijks overleg met de gemeente. Besproken onderwerpen zijn: het kernenbeleid binnen de gemeente, gebiedsvisie en mogelijkheden Penningsveer, groenstructuurplan, oplevering Liedeweg, asfalteren deel Kerkweg, parkeren nabij school en ontwikkelingen Polanenpark. Een ander te noemen overleg is die met de kiesmannen van Cluster Polderbaan ORS. In dit overleg is het aantal nachtvluchten besproken en hoe de toekomst van Schiphol eruit kan gaan zien na de komende verkiezingen. De politieke koers kan hierin veel gaan betekenen.

Het Bestuur.

groen2