Vergaderen14

Ook het 2e kwartaal is alweer achter de rug. Eind maart en in de 2e helft van mei heeft het bestuur een bestuursvergadering gehouden. Echter zijn er vele andere bijeenkomsten geweest, waar er vertegenwoordiging van het bestuur gewenst of noodzakelijk was.

In de bestuursvergaderingen is de Jaarvergadering geëvalueerd en zijn de activiteiten van het komende jaar in grote lijnen doorgenomen. Ook zijn de voorbereidingen en acties besproken van de Jaarvergadering, waarna in een klein comité met penningmeester, secretaris en voorzitter de laatste puntjes zijn afgehandeld.

Een hoogtepunt was toch wel de uitreiking van een lintje voor Chris Buzink. Uit de naam van de Koning ontving hij op 26 april van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Een stukje waardering voor al het werk dat hij voor de gemeenschap doet.

Verder zien we in deze periode steeds meer verandering van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Zo zien we ook meer BOA’s in ons straatbeeld verschijnen. Ook is er steeds meer contact met de andere dorpsraden en -verenigingen in de Haarlemmermeer en hebben we ook deelgenomen aan de halfjaarlijkse bijeenkomst met hen. Besproken onderwerpen zijn bijv. de komende gemeenteraadverkiezingen, structuurplan voor de hele nieuwe gemeente, verkeer en mobiliteit en mogelijkheid voor subsidieaanvragen met betrekking tot activiteiten in 2019.

Voor de gebiedsvisie van Penningsveer is er een informatieavond geweest in Fort Penningsveer. Belangstellenden konden kennis nemen van de plannen en ook vragen hierover stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Verwacht wordt dat eind mei de gebiedsvisie in concept beschikbaar is.

Ook is de laatste weken de luchtvaartontwikkeling volop in het nieuws. Wat zijn hieruit de gevolgen voor het luchtverkeer rond Schiphol? Blijven de gemaakt afspraken in het Aldersakkoord wel of niet bestaan? Kortom, het is zeer belangrijk dat de omwonenden zich laten horen. Aan het eind van dit jaar zullen er verkiezingen zijn voor de nieuwe kiesraad; de vertegenwoordiger van de omwonenden. Hoe de vorm van deze verkiezingen eruit zal gaan zien is nog niet bekend.

Op 25 mei j.l. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet in werking getreden. Ook onze vereniging heeft hier mee te maken. Wat dit precies voor ons zal betekenen moet nog verder uitgewerkt worden. In een volgend nummer zullen we de te treffen maatregelen verder toelichten. Desondanks moeten nu al voorzichtig zijn op dit gebied.

Als toekomstige leuke activiteit is ook de buurt-barbecue in de bestuursvergadering over tafel geweest. Een activiteit, die de vorige keer een groot succes is geweest. De planning is het 3e kwartaal. Waar en wanneer zal nader bekend gemaakt worden.

Het bestuur

* * *

Behoeften in het dorp

Regelmatig horen we links en rechts stemmen, die praten over waar er behoefte aan is in het dorp. De Dorpsvereniging wil graag inventariseren waar daadwerkelijk vraag naar is. Het zou derhalve fijn zijn als u uw wensen kenbaar zou maken aan de Dorpsvereniging zodat er wellicht iets mee gedaan kan worden in de toekomst.

U kunt uw bericht sturen naar: mvnobelen@dorpsvereniging.nl