Vergaderen13

Vanwege de vakantieperiode is het derde kwartaal rustiger dan de andere kwartalen. Toch zijn de nodige vergaderingen en activiteiten in deze periode geweest. Het bestuur heeft tweemaal een bestuursvergadering gehouden en is er overleg geweest met de gemeente Haarlemmermeer.

In de bestuursvergaderingen zijn de actuele onderwerpen en aandachtpunten aan de orde geweest. Met name de afsluiting van de Spaarndammerdijk voor een deel van het verkeer, wel of niet tijdelijk, baart het bestuur zorgen. Zeker omdat in de Position Paper (overdrachtsdocument) van de gemeente Haarlemmermeer vermeld staat, dat de verbindingswegen tussen de dorpskernen blijven voortbestaan. Dit is van belang voor de bereikbaarheid en de verbondenheid tussen de dorpen. Begin september is hierover een informatiebijeenkomst bij de gemeente geweest en ook het bestuur van de Dorpsvereniging was hierbij vertegenwoordigd.

Ook waren er de nodige voorbereidingen voor de BBQ op 8 september jl. bij ’t Fort Penningsveer. Dit is wederom een groot succes geweest, het was super gezellig. Hoewel er minder aanmeldingen waren dan de vorige keer, ging iedereen voldaan en tevreden hier vandaan.

Eind juli heeft het halfjaarlijks overleg plaatsgevonden met de gemeente. In dit geval met de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer. Hierin is met name de overdracht van de ene gemeente naar de andere besproken. Het halfjaarlijks overleg willen we zeker ook met de gemeente Haarlemmermeer vasthouden.

In juli zijn door de gemeente de plannen voor Penningsveer gepresenteerd. Het bestuur was hierbij aanwezig en in de plannen worden de bestemmingen voor de verschillende zones globaal beschreven met de criteria die daarvoor gehanteerd zullen gaan worden. Bijv. waar er nog gebouwd mag gaan worden en welke eisen worden er dan aan de gebouwen gesteld. Waar is de toekomstige zone voor recreatie etc.
Het verkeer blijft nog wel een knelpunt en er zal samen met het bestuur verder naar gekeken worden. Verder heeft een vertegenwoordiging van het bestuur een informatiebijeenkomst over het hondenbeleid van de gemeente bijgewoond. Hierin worden met name de optie losloopgebieden voor honden besproken.

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

Tot slot nog een belangrijke oproep. Het bestuur is nog steeds onderbezet en ook het takenpakket van de bestuursleden raakt overvol. Daarom is uitbreiding van het bestuur hard nodig is en zoekt het bestuur nog een aanvullend bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar iemand uit het dorp, zodat de bereikbaarheid voor de leden laag blijft. Bent u iemand die zich hiervoor geroepen voelt of weet u iemand voor deze aanvulling, laat ons dit dan weten. Een proefperiode is bij drempelvrees altijd mogelijk.

Het bestuur

* * *

Behoeften in het dorp

Regelmatig horen we links en rechts stemmen, die praten over waar er behoefte aan is in het dorp. De Dorpsvereniging wil graag inventariseren waar daadwerkelijk vraag naar is. Het zou derhalve fijn zijn als u uw wensen kenbaar zou maken aan de Dorpsvereniging zodat er wellicht iets mee gedaan kan worden in de toekomst.

U kunt uw bericht sturen naar: mvnobelen@dorpsvereniging.nl