vergadering15

Het is alweer het laatste kwartaal van 2018. In dit gedeelte van het jaar is er tweemaal een bestuursvergadering gehouden. Daarnaast zijn er door de bestuursleden veel activiteiten en andere overleggen bijgewoond, waarvan enkele hieronder vermeld zijn.

Het is een periode geweest, waarin definitief de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude overgaat in de gemeente Haarlemmermeer. Dit is dan ook goed merkbaar binnen onze Dorpsvereniging. Hoewel de contactlijnen naar de nieuwe gemeente anders zijn dan bij de bekende kleinere gemeenten, verlopen deze niet minder plezier. We hebben eerder dit jaar wisselende gebiedsmanagers vanuit de gemeente Haarlemmermeer gekend, maar inmiddels is deze rol ingevuld door dhr. Jarno Kamphuis. Het contact met hem is zeer goed te noemen en weten we elkaar te vinden. Ook de ondersteuning wordt vanuit de nieuwe gemeente professioneler opgepakt. Voor de financiën bestaan er subsidies, die ook door ons zijn aangevraagd en mogelijkheden geven tot activiteiten in en rond het dorp.

Toch kunnen we met veel plezier en een beetje weemoed terugkijken op de relatie met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zowel de burgemeester als de wethouders en raadsleden leken wel familie van ons, wat een goede band tot gevolg had. Met name wethouder Bob Graal stond voor onze Dorpsvereniging. Voor hun steun willen we onze grote dank uitspreken.

Voor een sociaal, openbaar object hebben we als Dorpsvereniging nog een gift uit het kernenbeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude mogen ontvangen. Iets waar we hartstikke blij mee zijn en dit object zal dan ook een herinnering blijven aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tenslotte blijven wij als Dorpsvereniging in de toekomst deze naam dragen. Het object is gekozen door enkele dorpsgenoten en we houden het dan ook even geheim wat dit gaat worden. De eer is aan hun en wellicht kunt ook u hierin een steentje bijdragen.

De gemeente heeft nog enkele belangrijke dossiers willen afhandelen. Eén hiervan was de ‘Gebieds-visie Penningsveer’. Deze is in één van de laatste raadsvergaderingen aangenomen. Hoewel er geen concrete details in vermeld zijn, beschrijft het document wel de contouren van de toekomstplannen. Iets waar later op verder gebouwd kan worden.

Een ander onderwerp, wat gemeld kan worden, is het verkeer en de routes hiervan. Hoewel er nog geen verder ontwikkelingen gemeld zijn over de afsluiting van de Spaarndammerdijk, werd de afsluiting voor het vrachtverkeer over de dijk in Spaarndam-West door de gemeente Haarlem aangekondigd. Dit vond plaats in ‘t Dorpscentrum van Spaarndam, waar ook de plannen voor de groenvoorzieningen langs de dijk in Spaarndam-West en het afremmen van het sluipverkeer in de avondspits werden gepubliceerd.

Dit laatste plan baart ons zorgen, omdat er mogelijk dan extra sluipverkeer ontstaat door Penningsveer en Haarlemmerliede. Een vertegenwoordiging van de Dorpsraad Spaarndam, de gemeente Haarlem en de gemeente Haarlemmermeer gaat nog een keer in overleg om naar de mogelijkheden te kijken om het sluipverkeer te remmen, maar toch het bestemmingsverkeer te ontzien.

En dan is er nog het dossier Schiphol. In november is de ORS meerdere keren bij elkaar geweest om de strategie voor de toekomst te bespreken. In één van de bijeenkomsten waren ook de heren Alders en Benschop, directeur Schiphol, aanwezig. Kan het aantal vluchten nog groeien boven de grens van 500.000 per jaar ná 2020? Als de MER (Milieu Effect Rapportage) uiteindelijk eind november uitkomt, wordt deze door verschillen partijen anders geïnterpreteerd. Volgens Schiphol is er nog groei mogelijk tot 540.000 vluchten, maar de omwonenden vinden dat de grens met 500.000 al bereikt is. Nagedacht moet worden over het verplaatsen van de luchthaven in zee. Een discussie, die nog steeds loopt tussen de grotere machten. Wij blijven meepraten en de belangen van ons dorp en omgeving zoveel mogelijk verdedigen.

Tot slot nog een oproep voor bestuursleden. We zijn nog steeds op zoek naar aspirant-bestuursleden, met een voorkeur uit het dorp. De inzet van onze dorpsvereniging wordt in de nieuwe situatie steeds belangrijker als contactlijn tussen bewoner en gemeentebestuur. Ook om de afspraken tussen de voormalige en de nieuwe gemeente te bewaken, is er een rol voor ons weggelegd. Om het takenpakket dan ook goed uit te voeren is een goede bezetting van het bestuur noodzakelijk.

Het bestuur

* * *

Behoeften in het dorp

Regelmatig horen we links en rechts stemmen, die praten over waar er behoefte aan is in het dorp. De Dorpsvereniging wil graag inventariseren waar daadwerkelijk vraag naar is. Het zou derhalve fijn zijn als u uw wensen kenbaar zou maken aan de Dorpsvereniging zodat er wellicht iets mee gedaan kan worden in de toekomst.

U kunt uw bericht sturen naar: mvnobelen@dorpsvereniging.nl