vergadering16

Tijdens het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van onze nieuwe gemeente Haarlemmermeer werd er een filmpje getoond met hoogtepunten van de dorpen Haarlemmerliede, Spaarndam en Halfweg. Als nieuwkomer kon je al direct op je gemak voelen in Hoofddorp. De geplande bestuursvergadering is verzet naar eind maart, en omdat de bestuursberichten al begin maart dienen te worden aangeleverd, kan ik nog niets meegeven over de besproken onderwerpen.

Heeft het bestuur dan niets gedaan in het eerste kwartaal? Nee hoor, zeker niet. Traditiegetrouw hebben we begin februari onze jaarvergadering gehad, iets waar alle bestuursleden hun handen aan vol hebben tijdens de voorbereidingen. De jaarvergadering werd ook dit jaar goed bezocht en de gemeente Haarlemmermeer heeft de gelegenheid aangenomen om de bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten toe te lichten. Het uitgebreide verslag van de Jaarvergadering kunt u elders in deze Dorpskrant lezen.

Daarnaast hadden we veel externe aangelegenheden, waarvoor een vertegenwoordiger van ons bestuur uitgenodigd was. Zo hebben we de informatiebijeenkomst “hartveilige gemeente” bijgewoond en daaruit komt naar voren, dat we meerdere AED’s in of nabij ons dorp moeten hebben. De aanrijdtijd is daarbij van groot belang. Hoe deze bekostigd moet worden, de nodige instructies en plaats zijn nog niet besproken, maar er komt zeker een vervolg op dit verhaal.

Verder zijn er bijeenkomsten van de gemeente bezocht met als thema “meer voor elkaar in de buurt” en het Recreatieschap Spaarnwoude met als thema “De speelruimte van Spaarnwoude Park”. Ook heeft de heeft de historie nog een plek in onze agenda gekregen en wordt er gezocht naar waardevolle markeringsplaatsen in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Op 23 februari hebben de kiesmannen van ons bestuur in de Omgevingsraad Schiphol een bijeenkomst bijgewoond van de ORS. Zoals u mogelijk al gehoord hebt, heeft het ORS het standpunt ingenomen dat er geen verdere groei meer mogelijk is. Dit betekent dat dhr. Alders geen verder overleg kan voeren tussen de verschillende partijen over de groei van de luchthaven en dat nu de minister een uitspraak moet gaan doen. De vraag is dan ook hoe gaan we verder? En wat verstaan we eigenlijk onder “groei”? Kortom veel zaken die nog besproken en voorbereid moeten worden. Dit onderwerp blijft voorlopig terugkomen in onze berichtgeving.

Donderdag 28 februari werden we verrast met een werkbezoek van burgemeester Hoes, vergezeld met de gebiedsmanager dhr. Jarno Kamphuis en enkele lokale raadsleden, voor een hernieuwde kennismaking. Een leuk initiatief, waarbij enkele lopende onderwerpen en de eerste ervaringen met de nieuwe gemeente over tafel zijn gegaan.

Zaterdag 9 maart is de bijeenkomst van alle dorps- en wijkraden in de gemeente Haarlemmermeer bezocht. Een dag waarin thema’s behandeld worden, maar zeker ook belangrijk is van elkaar te leren en een netwerk op te bouwen.

Voor eind maart staat het Beheer en Managementoverleg met de vertegenwoordigers van onze Dorpsvereniging en de gemeente gepland. Dit overleg wordt 2 maal per jaar gehouden. Mochten er algemene onderwerpen zijn, die voor een volgend overleg door ons moeten worden meegenomen, laat ons dat dan tijdig weten.

Het bestuur

* * *

Behoeften in het dorp

Regelmatig horen we links en rechts stemmen, die praten over waar er behoefte aan is in het dorp. De Dorpsvereniging wil graag inventariseren waar daadwerkelijk vraag naar is. Het zou derhalve fijn zijn als u uw wensen kenbaar zou maken aan de Dorpsvereniging zodat er wellicht iets mee gedaan kan worden in de toekomst.

U kunt uw bericht sturen naar: mvnobelen@dorpsvereniging.nl