vergadering18

Het is weer vakantie geweest en hebben we allemaal even pauze gehad. Evengoed heeft het bestuur de nodige bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond. Zo heeft het bestuur twee keer een bestuursvergadering gehouden. Door de vakanties is het niet gelukt om beide vergaderingen met het voltallige bestuur te houden. Toch zijn er belangrijke onderwerpen besproken, die niet konden blijven liggen.

Ook lijkt het soms wel, dat gevoelige onderwerpen vanuit de gemeente juist in de vakantieperiode bekend gemaakt worden en dat er slechts beperkte tijd is om bezwaar te maken. Dit jaar was een voorbeeld hiervan het sluiten van de Spaarndammerdijk voor het autoverkeer. Omdat veel zaken niet duidelijk waren hebben we een bezwaar bij de gemeente ingediend.
Natuurlijk begrijpen we dat deze verbindingsweg onderhoud nodig heeft en dat de weg hiervoor tijdelijk moet worden gesloten. Gelukkig is er overleg met de gemeente en andere belanghebbenden opgestart, waarin het één en ander werd toegelicht. De gemeente heeft een procesbegeleider voor dit project aangesteld en vraagt ook aan de Dorpsvereniging om iemand voor te dragen voor de begeleidingsgroep herstel van de historische Spaarndammerdijk.
Wij hechten veel waarde aan de verbindingswegen tussen onze dorpen en zijn daarom op zoek naar iemand, die hierin de Dorpsvereniging wil ondersteunen en vertegenwoordigen. Er is wel wat haast bij, want vanaf 1 oktober gaat deze klus van start. Dus de vraag is: Wie wil deelnemen in de ‘begeleidingsgroep herstel Spaarndammerdijk’? Gegadigden kunnen zich opgeven bij de voorzitter.

Een ander behandeld verkeersonderwerp in de gemeente is een verbod van autobussen en vrachtverkeer. Vrachtwagens en autobussen zwaarder dan 3,5 ton en een aslast boven 2,4 ton mogen straks niet meer door Spaarndam over de IJdijk, Visserseinde en Spaarndammerdijk. Om sluipverkeer van deze categorie te voorkomen komt gelijktijdig ook een verbod hiervoor in Penningsveer vanaf de Veermolenweg tot de A. Hofmanweg.
In Spaarndam zal de controle met behulp van een camera geschieden en bij Penningsveer zullen in eerste instantie handhavers op kenteken controleren. In de rest van het buitengebied blijft een maximum breedte van 2,2m. gehandhaafd. Dit is echter lastig te handhaven.

In de vergaderreeks is verder nog te melden dat er ook weer een halfjaarlijks overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de Dorpsvereniging. Besproken is o.a. het periodiek onderhoud, het parkeren bij de school wat betreft het brengen en halen van de kinderen, de toekomstplannen van Oostpoort in Haarlem.

Tot slot kunnen we u nog melden dat we in Haarlemmerliede een AED rijker zijn geworden. Het is zo goed als zeker dat deze bij “De Stoep” zal worden opgehangen. We zijn nog in overleg hoe we eventueel instructies/opleidingen kunnen geven en hoe de alarmering ingericht gaat worden.

En dan hebben we nog de ingebruikname van de mooie mozaïekbank. Omdat deze gebeurtenis aan het eind van het derde kwartaal plaatsvindt, was er tijdens het schrijven van deze berichtgeving nog niet op terug te blikken. Wel kunnen we zeggen, dat er veel vrijwilligersuren van dorpsgenoten in zijn gaan zitten met een prachtig kunstwerk als resultaat. We komen hier zeker nog op terug.

Het bestuur

* * *