vergadering20

We zijn al weer een stukje op weg in 2020 en het eerste kwartaal is al weer bijna om. Tijdens het opstellen van dit bericht was er één bestuursvergadering gehouden en staat er nog één gepland voor eind maart. Natuurlijk hebben we ook de Jaarvergadering gehad met de nodige afstemming van overleggen in januari, waarvan u het verslag elders in de Dorpskrant kunt lezen. Andere belangrijke hoogtepunten van het bestuur zullen hieronder worden aangehaald.

In de tweede helft van februari hebben we met de Dorpsraad Spaarndam en Dorpsvereniging Spaarndam=1 een kennismaking gehad met burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven in het Dorpscentrum Spaarndam. In een ontspannen sfeer werden er verschillende onderwerpen besproken, die in de diverse woonkernen speelden. Tijdens deze ontmoeting werd ook, deels hernieuwd, door ons kennis gemaakt met de bestuursleden van Dorpsraad Spaarndam en Dorpsvereniging Spaarndam=1. Toen ook gemeenschappelijke onderwerpen over tafel gingen, werd de band tussen elkaar sterker en zien we ook de wens om elkaar op bestuurlijk niveau vaker te spreken.

Op dinsdagmiddag 25 februari zijn enkele bestuursleden naar Ede afgereisd om een Bio-verbrandingsinstallatie te bezoeken. Op uitnodiging van ‘Polderwarmte’ wilden we met eigen ogen en neus een werkende installatie ervaren, waarvan een soortgelijke exemplaar gebouwd gaat worden op het bedrijventerrein “De Nieuwe Liede”.
Dit terrein bevindt zich net aan de overzijde van de Ringvaart ter hoogte van ‘PolanenPark’. Met de overlast van Rutte Recycling in ons geheugen gingen we wat beladen op pad, maar zowel de geuroverlast en omvang vielen ons tijdens het bezoek erg mee. De omgevingsvergunning voor de bouw van de installatie is al afgegeven, de milieuvergunning voor het in bedrijf nemen van de installatie is door de stikstofproblematiek nog niet afgegeven.

Ook in die week was er een bijeenkomst met de gemeente, waarin de voortgang voor het herstel van de Spaarndammerdijk werd toegelicht. Zowel de planning van minimaal 2 jaar en het verbod voor auto- en motorvoertuigen waren discussiepunten. De eerste plannen voor het wegdek werden getoond, evenals het uitgangspunt voor een zwaardere verkeersklasse dan een erftoegangsweg in de berekening. De benodigde hoge kosten voor herstel bracht men nog even op de gedachte of herstel voor 80% ook mogelijk is.

Daarnaast is er ook weer een ORS-vergadering bijgewoond. Het Schiphol-dossier blijft een traag en omvangrijk probleemstuk, waarin voor- en veel weerstand in te vinden is. Toch lijken de meesten stemmen te gaan voor een groeistop van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven. Echter, worden we nog wel gehoord door de regering? Wat moeten we als ORS doen om weer als erkende partij aan de onderhandelingstafels te zitten en hierin ook een stemrecht te krijgen? In de bijeenkomst werd veel informatie gedeeld. De plannen van Schiphol worden hiermee nauwkeurig gevolgd.

HELP

Dat we op zoek zijn naar bestuursleden, dat weet u zo langzamerhand wel. Maar waar we ook behoefte aan hebben, is aan bewoners die geen bestuurslid willen zijn, maar die ons wel willen helpen met bepaalde dossiers. Dat zou ons erg ontlasten. Denk daarbij aan:

∗ de Schiphol problematiek,

∗ contacten met het Recreatieschap,

∗ aandacht voor Maatschappelijk werk, Welzijn en Gezondheid,

∗ Oostpoortplannen van Haarlem etc.

Net waar u veel kennis van heeft of interesse in heeft. U kunt zich oriënteren/aanmelden bij één van de bestuursleden, zie de infopagina in deze krant.

 

Namens het bestuur,

Theo Vink