vergadering22

Het 3e kwartaal is mede door de Corona zeer rustig verlopen. Heel beperkt zijn door enkele bestuursleden nog wel enkele bijeenkomsten bijgewoond, maar ook daar werden de voorschriften ter voorkoming van Corona strikt gehanteerd. Het is in dit kwartaal wel gelukt om een digitale bestuursvergadering met videoverbinding te houden. Het blijft echter wel behelpen en het mist de gezellige vergadersfeer.

Veel nieuwe onderwerpen zijn niet echt te noemen. Er is wel weer een subsidieaanvraag voor 2021 bij de gemeente gedaan. Helaas zijn er in dit jaar veel activiteiten niet doorgegaan en houden we gereserveerd budget hiervoor beschikbaar. Dit nemen we mee naar volgend jaar, in de hoop dat we dan het Coronavirus onder controle hebben.

Eén van de externe overleggen met het bestuur was met SADC PolanenPark. De laatste kandidaten lijken zich voor de laatste kavels te hebben aangemeld. Als het park met deze ondernemers ingevuld gaat worden, zal het gehele terrein vol zijn.

Hoewel er in dit kwartaal geen overleg met de Omgevingsraad Schiphol is geweest, hebben we via de media wel vernomen dat er een mogelijkheid is om je mening te geven over de ervaren effecten en de voorkeur geven aan hinder beperkende maatregelen. Laat uw stem ook hierbij horen en vul de vragenlijst in op de website: https://minderhinderschiphol.nl/geef-je-mening/

De statuten van de Dorpsvereniging zijn niet meer van deze tijd. We gaan de komende tijd aan een update werken, welke meer past in de huidige omgeving en aandachtspunten.
De leefbaarheid en het sociaal verbonden zijn voor onze bewoners zullen hier zeker in genoemd worden. Om ook uw instemming in de wijzigingen te kunnen verkrijgen, is de planning dat voor de komende jaarvergadering het concept gereed is.

Tegen het einde van dit kwartaal staat er een digitaal overleg tussen het bestuur en vertegenwoordigers van de gemeente gepland. In een vooroverleg hebben we ca. 20 onderwerpen aangehaald, die nog lopen en afgehandeld moeten worden.

We zijn ons ervan bewust dat sommige onderwerpen vaak niet aan een langlopend proces ontkomen, maar het geeft ons extra energie als er ook punten van de lijst afgerond kunnen worden. We gaan ieder geval vol enthousiasme dit overleg in. Ter kennismaking met ons gebied heeft onze secretaris al fietsend een rondleiding gegeven aan de nieuwe assistent gebiedsmanager van onze gemeente.

Ook wij vragen ons af tot hoe lang we rekening moeten houden met de 1½ m. maatregel en wij hopen nog voor de komende Jaarvergadering elkaar weer gewoon te kunnen ontmoeten. Als u vanwege de Coronacrisis hulp in de komende periode nodig hebt, laat dit dan weten via één van de bestuursleden. Wij kunnen dan kijken hoe en via wie er hulp geboden kan worden.

 

HELP

Dat we op zoek zijn naar bestuursleden, dat weet u zo langzamerhand wel. Maar waar we ook behoefte aan hebben, is aan bewoners die geen bestuurslid willen zijn, maar die ons wel willen helpen met bepaalde dossiers. Dat zou ons erg ontlasten. Denk daarbij aan:

∗ de Schiphol problematiek,

∗ contacten met het Recreatieschap,

∗ aandacht voor Maatschappelijk werk, Welzijn en Gezondheid,

∗ Oostpoortplannen van Haarlem etc.

Net waar u veel kennis van heeft of interesse in heeft. U kunt zich oriënteren/aanmelden bij één van de bestuursleden, zie de infopagina in deze krant.

 

Namens het bestuur,

Theo Vink