Vergadering23

Het is door de corona ook in dit laatste kwartaal van 2020 erg rustig geweest. Het bestuur heeft elkaar niet fysiek ontmoet, maar er is telefonisch of via mailverkeer contact geweest. Er is ook maar één digitale bestuursvergadering geweest via een videoverbinding (foto). Hoewel iedereen de vergadering op één locatie mist, was dit wederom een geslaagde actie.

Ook in dit kwartaal zijn er niet veel onderwerpen geweest. Natuurlijk wordt door de secretaris de berichtgeving van onze en omliggende gemeenten gevolgd en wordt hier zonodig op gereageerd. Dit gebeurt ook bij berichten van de Provincie en de overheid. Te noemen hierbij zijn ‘Natuurbeheerplan’ van de Provincie en het ‘Parapluplan Datacenters’ van de gemeente. In dit laatste stuk worden richt-lijnen gegeven, waar de bestemmingsplannen voor dit soort bedrijven aan moeten voldoen.

Verder is men met plannen bezig voor een aanpassing van het Rottepolderplein, om de doorstroming te verbeteren. Hiervoor is een selectie uit 40 ideeën gemaakt en was er op 1 december een digitale bijeenkomst, waarin de voorstellen en het budget werden toegelicht. Deze wijzigingen zullen met name veranderingen in de op- en afritten betreffen.

We zijn nog steeds bezig met het moderniseren van de statuten van de Dorpsvereniging. Hierbij hebben we de noodzaak bekeken of de statuten ook notarieel moeten worden vastgelegd. Het is namelijk voor een vereniging niet verplicht om dit te doen. Bij een stichting is dit wel verplicht. Uit oogpunt van aansprakelijkheid van de bestuursleden en erkenning van de Dorpsvereniging lijkt het bestuur een bekrachtiging hiervan door een notaris wenselijk.

Er zijn enkele positieve reacties binnengekomen voor ondersteuning van bestuurstaken. Daar zijn we erg blij mee. Hoewel in deze coronaperiode weinig tot geen bestuursbijeenkomsten en overleggen op een gezamenlijk locatie zijn geweest, moet we er rekening mee houden, dat na de corona dit weer op het oude niveau zal komen. We zullen met deze bewoners kijken hoe dit verder uitgewerkt kan worden. Opgeven van nieuwe bestuursleden en ondersteuning is nog steeds mogelijk.

Als u in de komende periode hulp nodig hebt als gevolg van het coronavirus, laat dit dan weten via één van de bestuursleden; wij kunnen dan kijken hoe en via wie er hulp geboden kan worden.

Tot slot wenst het bestuur u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en dankt u voor het gestelde vertrouwen in het bestuur. En heel belangrijk: probeer allemaal gezond te blijven!

 

HELP

Dat we op zoek zijn naar bestuursleden, dat weet u zo langzamerhand wel. Maar waar we ook behoefte aan hebben, is aan bewoners die geen bestuurslid willen zijn, maar die ons wel willen helpen met bepaalde dossiers. Dat zou ons erg ontlasten. Denk daarbij aan:

∗ de Schiphol problematiek,

∗ contacten met het Recreatieschap,

∗ aandacht voor Maatschappelijk werk, Welzijn en Gezondheid,

∗ Oostpoortplannen van Haarlem etc.

Net waar u veel kennis van heeft of interesse in heeft. U kunt zich oriënteren/aanmelden bij één van de bestuursleden, zie de infopagina in deze krant.

 

Namens het bestuur,

Theo Vink