Vergadering26

Bestuursberichten.

Hoewel we staan te popelen om weer actief naar buiten op te treden, houdt Corona ons ook dit kwartaal nog even rustig. Er komt wel meer licht aan het eind van de tunnel en de meeste onder ons zijn gevaccineerd. Maar nog steeds beperken we het fysiek contact en houden we ons aan de richtlijnen. Het blijft dan ook nog steeds digitaal vergaderen met elkaar en diverse andere instanties. We worden hier wel steeds handiger in.

Als bestuur hebben we maar één keer digitaal overleg gehad. We hopen dat dit de laatste keer was en elkaar de volgende keer weer om de tafel te treffen. Op de agenda stonden o.a. het uitstel van de Jaarvergadering, het wijzigen van de statuten en elkaar informeren over het bijwonen van andere digitale bijeenkomsten.

Onze jaaractiviteiten worden ook dit jaar behoorlijk door de crisis beïnvloed. We willen dan ook zeker voorkomen dat er door ons toedoen besmettingen zouden ontstaan. Helaas heeft in februari daardoor de gebruikelijke Jaarvergadering geen doorgang gevonden. Om onze verplichtingen zo goed mogelijk conform de huidige statuten na te komen, zullen we het Jaarverslag en de financiële rapportage in deze Dorpskrant publiceren. Ook de vervulling van de bestuurstaken en bezetting zullen we benoemen.

We verwachten wel, dat in het 3e kwartaal de versoepelingen t.a.v.de 1,5 m. maatschappij en mondkapjes zullen ingaan of dat zelfs deze beperkingen helemaal zullen verdwijnen. Als dat het geval is, willen we de buurtbarbecue aan het eind van deze zomer (augustus of september) plannen. We kunnen nu nog geen datum vastleggen vanwege de onzekerheden, maar houdt onze website en/of uw brievenbus voor dit evenement in de gaten.

Verder hebben we net aan het eind van het 1e kwartaal nog overleg met de gemeente gehad over activiteiten, die al in ons dorp en omgeving lopen of die aandacht verdienen. Zo is benoemd, dat de parkeerstrook langs de Liedeweg, ter hoogte van de botenhelling, binnenkort wordt opgeknapt. Het strooilicht, dat ’s nachts vanuit het bedrijventerrein ‘De Liede’ naar de hemel is gericht, zal met de eigenaren besproken worden. Ook is er gemeld, dat het wegdek van de oude Notweg zeer slecht is en nodig opgeknapt moet worden. De gemeente geeft aan dat de voorbereidingen hiervoor lopen.

In een separaat overleg is het opknappen van de Spaarndammerdijk toegelicht. Een animatiefilmpje over hoe de dijk na het opknappen eruit gaat zien kunt u vinden op de website van de gemeente (https://haarlemmermeergemeente.nl/spaarndam). Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2021 en 1e kwartaal van 2022.
Ook hebben we deelgenomen aan het overleg over de ontwikkelingen rond de ‘Veerplas’. Hierin kwam ook de woninguitbreiding in Haarlem-Oost ter sprake, maar deze lijken nog erg in verkennende fase te zitten.

Voor de ontwikkelingen van Schiphol is er vanuit de ORS een brief naar de politiek uitgegaan. Nu er nog geen nieuw kabinet is, is deze brief aan mevrouw Hamer verstuurd om dit onderwerp mee te nemen in de coalitieformatie. In de brief worden de zorgen gedeeld over de veiligheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid, welke bij een nieuwe koers met beperking van het aantal vliegbewegingen positief worden beïnvloed.

Voor de komende periode hebben we al het bericht gelezen dat i.v.m. de Formule-1 races in Zandvoort de overweg aan de Liedeweg voor al het verkeer van vrijdag 3 t/m zondag 5 september dicht zal zijn.

In het laatste deel van dit kwartaal (voor het schrijven van de stukken voor de Dorpskrant) is er nog een digitaal overleg met de gemeente en de andere Dorpsraden en -verenigingen geweest. Hierin zijn 2 onderwerpen toegelicht: de voortgang van de nieuwe omgevingswet van de gemeente en de plannen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, een sneltramverbinding tussen Amsterdam en Hoofddorp.

Tot slot wensen we u alvast een fijne vakantie toe en hopen we snel op versoepelingen van de beperkingen voor de coronabesmettingen. Mocht u hulp nodig hebben als gevolg van de coronacrisis, laat dit dan weten via één van de bestuursleden. Wij kunnen dan kijken hoe en via wie er hulp geboden kan worden.

Namens het bestuur,
Theo Vink

----------------

Jaarvergadering.

Omdat we geen Jaarvergadering hebben gehad, konden we ook niet de instemming van eventuele mutaties in de bestuursleden aan de leden voorleggen.

We kunnen melden, dat Tonny Kortekaas als nieuw aspirant-bestuurslid is gestart. Tonny is geen onbekende voor de meesten onder ons en heeft al veel voor het dorp gedaan. Zij past dan ook goed in het team. Hoewel de onderlinge portefeuilles nog goed verdeeld moeten worden, zijn we blij met deze mogelijke uitbreiding.

Gerard de Vries echter heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Met name zijn bijdrage als penningmeester zal een groot gemis voor ons zijn. Hoewel hij meegeeft de taak niet zomaar te laten vallen, zijn we dus op zoek naar nog meer nieuwe bestuursleden en met name, die ook het financiële plaatje kunnen verzorgen. Gerard zal zeker dit nieuwe bestuurslid inwerken en begeleiden.

Maar ook als u niet meteen in het bestuur wilt zitten, maar wel in deze taak ons wilt ondersteunen, is uw hulp van harte welkom. Aanmelden of meer informatie kunt u bij één van de bestuursleden krijgen of ook direct bij Gerard. Doel is bestuursleden te werven, zodat we het minimale aantal van 7 weer hebben. Dat is volgens de huidige statuten verplicht.

Namens het bestuur,
Theo Vink