Vergadering25

Bestuursberichten.

De Corona houdt ons nog even in de ban. De vaccinaties zijn dan wel ver gevorderd, maar er zijn nog veel beperkingen in ons samenleving. Beetje bij beetje worden dit er steeds minder en we kijken weer uit naar de volgende stap door de overheid.

We staan op het kantelpunt om ook weer normale bestuursvergaderingen in “De Stoep” te houden. Echter, doordat we steeds handiger worden met het digitaal vergaderen, hebben we in dit kwartaal nog een digitale vergadering gehouden. Door de vakanties konden niet alle bestuursleden hierbij aanwezig zijn, maar zijn er toch belangrijke onderwerpen besproken.

We hebben o.a. de voorgenomen wijziging bestemmingsplan van het ‘Fort bij de Liebrug’ besproken. Hierdoor kunnen de activiteiten op het Fort uitgebreid worden met horeca, cultuur en ontspanning. Hierbij kan er gedacht worden aan musea, waarbij met name de doelgroep wandelaars en fietsers zijn. Echter worden er ook parkeerplaatsen voor auto’s in de plannen genoemd. Als bestuur snappen we dat voor het voortbestaan van het Fort er ook iets rendabels van gemaakt moet worden, maar we hebben onze zorg voor de overlast naar de omgeving.

Ook hebben zijn er door het Recreatieschap Spaarnwoude plannen gepubliceerd voor het pand aan de Lagedijk 5. Hier is de ambitie om de locatie te ontwikkelen naar een recreatieve bestemming. Het streven is om zowel de dag- als verblijfsrecreant een rustpunt te geven midden in de natuurlijke omgeving. Hiervoor wordt een ondernemer gezocht, die in deze herontwikkeling wil investeren en ook kan gaan wonen. Als uiteindelijke mogelijkheden worden genoemd een theetuin met een Bed en Break-fast, een fruitboomgaard, botenverhuur, fietsen en wandelen. De plannen lijken erg ambitieus en we gaan nog in overleg met het Recreatieschap over de effecten in de directe omgeving.

Onze eerdere verwachting, dat we in het 3e kwartaal geen beperkingen meer hebben ten aanzien van de 1,5 m. en het vrij rondlopen van mensen in grotere groepen, zijn helaas niet uitgekomen. Ook omdat festiviteiten voor grotere groepen alleen buiten georganiseerd mogen worden, hebben we besloten de buurtbarbecue dit jaar opnieuw uit te stellen. We denken nog na over alternatieven als de richtlijnen worden versoepeld. Bij doorgang wordt u nader geïnformeerd.

In de laatste helft van september staat nog een halfjaarlijks beheersoverleg gepland met de gemeente. Hierin wordt het onderhoud, beheerstaken en bijzonderheden besproken. De resultaten hieruit zullen we in een volgende Dorpskrant meenemen.

De uitbreiding van het bestuur is nog niet op het gewenste niveau. Daarom brengen we het nog een keer onder de aandacht, dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, die kunnen helpen de belangen van ons woongenot te blijven verdedigen of te vergroten, netwerken te leggen met diverse overheden en instanties, initiatieven te ontplooien en, niet onbelangrijk, deel uit te maken van een gezellig team.

Namens het bestuur,
Theo Vink

----------------