vernieuwdekrant3

In Dorpskrant 143 van december 2016 vind u onder andere:

 • Aankondiging Algemene Ledenvergadering
 • Reacties op het Jubileumboekje
 • Kerst en Nieuwjaar op de Lie
 • Blij met Haarlemmermeer? (brief) + Zie opmerking onderaan.
 • Bericht over Omgevingsraad Schiphol
 • Jeugdherinneringen uit de 2e wereldoorlog van Theo van Geldorp - deel 1
 • Spaarndamfonds (info)
 • Seniorenmiddag (verslag)
 • Historisch theater in Fort Penningsveer
 • Haarlemmerliede over de grens, Jelle Vink
 • Drenkeling (verhaal)

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • In de Schijnwerper, interview met: xxxx
 • Nieuws over De Stoep
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Onze natuur rubriek "Moet je nu eens kijken ..."
 • Haarlemmerliede in het klein, interview met een jongere
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer)
 • Service pagina met adressen, telefoonnummers, e.d.

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*

Beste leden, lezers van De Dorpskrant,

In Dorpskrant (nr.143, december 2016) staat een artikel met de kop "Blij met Haarlemmermeer?".

Voor veel mensen blijkt het niet duidelijk te zijn dat het hier een ingezonden brief betreft van een inwoner uit Spaarndam. Deze brief geeft niet het standpunt van het bestuur weer.

Gezien het resultaat van een in de omgeving gehouden enquete onder leden en niet-leden blijkt dat de meeste inwoners zich kunnen vinden in de huidige ontwikkeling. Het bestuur heeft om die reden in deze zaak zelf geen uitgesproken standpunt bekend gemaakt.
Het streven van het bestuur is en blijft: De belangen van de dorpsgemeenschappen Haarlemmerliede, Spaarnwoude en omliggend gebied bij de gemeentebesturen, polderbesturen en/of andere instanties voor te dragen en te verdedigen (statuten art.2b). Ook in de toekomst.

Het Bestuur
.