vernieuwdekrant3

In Dorpskrant 145 van juni 2017 vind u onder andere:

 • Koninklijk Onderscheiden (Rob de Vries)
 • Programma Stompe Toren
 • Berenklauw
 • Expositie Waterbazen Spaarndam
 • Paasbrunch Spaarndam
 • De Paastraditie van Haarlemmerliede
 • Complimenten (ingezonden brief)
 • Info Dorpscentrum Spaarndam
 • Jeugdherinneringen uit de 2e wereldoorlog van Theo van Geldorp - deel 2
 • diverse oproepen (Tuinmannen voor de pastorietuin, Mensen ophalen/menemen voor Klaverjas, Wol voor de breiclub, Bestuurslid IJsclub, Jubileumboekjes nog te koop)

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • In de Schijnwerper, interview met: Jan van der Aar
 • Nieuws over De Stoep
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Bericht van Omgevingsraad Schiphol
 • Haarlemmerliede in het klein, interview met een jongere
 • Haarlemmerliede over de grens: Rick Willard
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer)
 • Service pagina met adressen, telefoonnummers, e.d.

 

contact met de redactie

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*