vernieuwdekrant3

In Dorpskrant 146 van sept 2017 vind u onder andere:

 • In memoriam Jan van Schie
 • Opbrengst collecte KWF
 • Ingezonden brief Kerkbestuur over Spiritueel Centrum Haarlemmerliede
 • Oproep Breiwol
 • Oproep vervoer klaverjassers
 • Oproep collectanten Brandwondenstichting
 • Oproep bestuurder IJsclub
 • Oproep tuinhulp Pastorie
 • Verslag bustocht senioren
 • Jeugdherinneringen uit de 2e wereldoorlog van Theo van Geldorp - deel 3

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • In de Schijnwerper, interview met: Truus Bijl-Kenter
 • Nieuws over De Stoep
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Bericht van Omgevingsraad Schiphol
 • Haarlemmerliede in het klein, interview met een jongere
 • Haarlemmerliede over de grens: Joeke Hoeboer
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer)
 • Service pagina met adressen, telefoonnummers, e.d.

 

contact met de redactie

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*