vernieuwdekrant3

In Dorpskrant 156 van maart. 2020 vind u onder andere:

 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering op 10-02-2020, inclusief het Jaarverslag vande secretaris
 • HELP, Ondersteuning gezocht
 • Bericht over Koningsdag 2020.
 • Verslag Kerstlunch PCI Haarlemmerliede
 • Sfeerverslag van de Jaarvergadering
 • Weidevogelparadijs in de achtertuin, verhaal van de Vogelbescherming
 • Verslagje 'Gluren bij de Buren' Spaarndam
 • De Zonnebloem, verslag activiteiten

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • Bestuurs- en Redactie informatie
 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Nieuws over De Stoep
 • Aan tafel bij: op bezoek bij: Anton Nelis
 • Haarlemmerliede in het klein, interview met een jongere
 • Bericht van Omgevingsraad Schiphol
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer), ze staan ook op de website.
 • Service pagina's met adressen, telefoonnummers, openingstijden, e.d.

 

contact met de redactie
.

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

over familieberichten

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*