Dorpskrant164enlater

In Dorpskrant 164 van maart 2022 vind u onder andere:

 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering, inclusief het jaarverslag over 2021 van de secretaris en het financieel verslag,
 • Blik in het verleden: Boerderij "De Mooie Nel"
 • Molenaar Haarlem, over nieuwbouw op het oude terrein
 • Famile verhaal Opzeeland - Heeremans, deel 2
 • De Zonnebloem, terugblik op activiteiten
 • Vernieuwde Dorpscentrum Spaarndam

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • Bestuurs- en Redactie informatie
 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Nieuws over De Stoep
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer), ze staan ook op de website.
 • Service pagina's met adressen, telefoonnummers, openingstijden, e.d.
   

contact met de redactie


.

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

over familieberichten

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*