Dorpskrant164enlater

In Dorpskrant 168 van maart 2023 vind u onder andere:

 • Vacature bij de redactie
 • Uitnodiging Paasviering in de kerk
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering, een verkort jaarverslag van de secretaris en de cijfers van de penningmweester
 • Over de Contributie van de Dorpsvereniging
 • ORS wordt MRS, kiespersonen gezocht
 • Programma Koningsdag viering
 • Verslag PCI Kerstlunch
 • Een buurttuin in de Franciscanessenstraat
 • Verslag kerstlunch in De Toerist
 • Mededelingen en Jaarprogramma Stompe Toren
 • Verslag activiteiten Dorpscentrum Spaarndam
 • Verslag activiteiten Zonnebloem Spaarndam

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • Bestuurs- en Redactie informatie
 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Nieuws over De Stoep
 • Aan tafel bij: op bezoek bij een dorpbewoner: Kees Schouten
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer), ze staan ook op de website.
 • Service pagina's met adressen, telefoonnummers, openingstijden, e.d.
   

contact met de redactie


.

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

over familieberichten

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*