Een foto verslag van de afscheidsreceptie van Henk van Loenen in De Stoep. Henk was jaren lang bestuurslid en voorzitter en de belangstelling was dan ook groot.
De nieuwe voorzitter hield een toespraak, gevolgd door burgemeester mevrouw Van Hoogdalem.
Namens de redactie va De Dorpskrant sprak Simon van der Aar enkele woorden van dank, gevolgd door Truus van Warmerdam namens de medewerkers van De Stoep.
Tot slot werd een toepasselijk lied gezongen en de glazen geheven.