De Algemene Ledenvergadering

Omdat we door de Corona maatreglen geen Jaarvergadering hebben gehad, konden we ook niet de instemming van eventuele mutaties in de bestuursleden aan de leden voorleggen.

We kunnen melden, dat Tonny Kortekaas als nieuw aspirant-bestuurslid is gestart. Tonny is geen onbekende voor de meesten onder ons en heeft al veel voor het dorp gedaan. Zij past dan ook goed in het team. Hoewel de onderlinge portefeuilles nog goed verdeeld moeten worden, zijn we blij met deze mogelijke uitbreiding.

Gerard de Vries echter heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Met name zijn bijdrage als penningmeester zal een groot gemis voor ons zijn. Hoewel hij meegeeft de taak niet zomaar te laten vallen, zijn we dus op zoek naar nog meer nieuwe bestuursleden en met name, die ook het financiële plaatje kunnen verzorgen. Gerard zal zeker dit nieuwe bestuurslid inwerken en begeleiden.

Maar ook als u niet meteen in het bestuur wilt zitten, maar wel in deze taak ons wilt ondersteunen, is uw hulp van harte welkom. Aanmelden of meer informatie kunt u bij één van de bestuursleden krijgen of ook direct bij Gerard. Doel is bestuursleden te werven, zodat we het minimale aantal van 7 weer hebben. Dat is volgens de huidige statuten verplicht.

Theo Vink, voorzitter

----------

Jaarverslag van de Secretaris

Het jaarverslag is gepubiceerd in Dorpskrant 161 van juni 2021. De formele getekende versie van het jaarverslag over 2020 vind u via deze link.

Dit jaarverslag over 2020 is later verschenen dan andere jaren, door de bekende Corona problemen. Sommige zaken lijken daardoor misschien minder actueel.

Er is dit jaar door de Corona maatregelen geen Algemene Ledenvergadering in de Zoete Inval geweest. Normaal wordt het Jaarverslag in die vergadering gepresenteerd en kunt u vragen stellen en/of opmerkingen maken. U kunt nu telefonisch of per e-mail vragen stellen en/of opmerkingen doorgeven aan de secretaris, of deze bewaren tot de volgende jaarvergadering. We hopen die begin 2022 weer te organiseren.

Chris Buzink, secretaris