Algemene Ledenvergadering

Maandagavond 7 februari 2022 in De Zoete Inval, aanvang 20:00 uur

Als de coronabeperkingen het toelaten willen we weer een algemene ledenvergadering houden.

Voorlopige agenda:

- Opening door de voorzitter

- Mededelingen

- Jaarverslag door de secretaris

- Jaarverslag door de penningmeester

- Verslag van de kascomissie

- Benoeming nieuwe leden van de kascommissie

- Bestuursverkiezing

- Activiteiten verslagen van en door:

  • - IJsclub De Liede van 1889
  • - Oranje vereniging Prinses Margriet
  • - PCI Haarlemmerliede
  • - De Stoep

- Rondvraag

- Sluiting van het formele deel

Pauze

- Gastspreker (wie heeft een voorstel?)

Sluiting ca. 22:00 uur, waarna er nog gelegenheid is voor een informeel samenzijn.

----------