RouwbriefJan
JanvanSchie19422017


Jan van Schie was in 1976 bij de oprichting
van de Dorpsvereniging aanwezig en daarna ook 10 jaar bestuurslid, waarvan 8 jaren Penningmeester.
Daarnaast vervulde op zijn eigen bescheiden wijze hij vele maatschappelijke functies.
Bij de oprichting van het Recreatieschap heeft hij zich ingezet voor de belangen van de plaatselijke boeren in het gebied, zoals beschreven staat in het jubileumboekje "Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude 40 jaar".
Hij zette zich meer dan 40 jaar actief in voor de kerkgemeenschap, o.a. als bestuurslid, koster, beheerder van het kerkhof, als lekenvoorganger bij kerkdiensten en uitvaarten en begeleidde mensen in de laatste levens fase.
Hij was ca.15 jaar betrokken als vrijwilliger bij de dagbesteding van de Hartekampgroep in Haarlem.

Jan was sinds 2015 Lid in de Orde van Oranje-Nassau (link),
en ontving in 2010 de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”

(in Dorpskrant 146 (sept.2017) staat een uitgebreid In Memoriam)
 

HDOverdedodenkosterdieveelmeerwasdanalleenkosterJanvanSchie

Overgenomen uit het Haarlems Dagblad
van 23-09-2017