In en om het dorp is van alles aan de hand, ook net buiten onze gemeente grenzen. Daarom bezoeken verschillende bestuursleden vele informatie bijeenkomsten en vergaderingen (in 2017 ruim 30) om ons zelf op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en om zo mogelijk invloed te kunnen uitoefenen.

Een aantal van de actuele bezigheden van het bestuur worden
hier onder gemeld en voorzien van achtergrond informatie.
Zie ook de Bestuursberichten in elke Dorpskrant en de Jaarverslagen.
item5a1a1a1a1a2
item5a1a1a1a1a1
Tanks

Thema's:

Schiphol (over brood en nachtrust)

Schiphol is belangrijk in de omgeving. Veel mensen verdienen er direct of indirect hun brood, maar Schiphol geeft ook overlast. Het is zoeken naar een compromis.
Er was afgelopen jaar 2017 weer veel gedoe over aantallen vliegbewegingen, het geluidsniveau, de manier van meten en de nachtrustperiode. U kunt daar regelmatig over lezen in de kranten. Schiphol gaat zijn eigen gang en wil onder afspraken uitkomen.
Meer informatie en nieuwsbrieven.
 

Verkeer

Veel stond ook afgelopen jaren in het teken van het verkeer.
De
Lagedijk en de Liedeweg zijn in 2015-2016 opgeknapt. Dat was een voorwaarde van de rechtbank om bij Spaarne Buiten verder te mogen bouwen tot 315 woningen.
Het laatst deel van de Kerkweg is in 2017 ook vlak gemaakt en geasfalteerd.
Het
Vrachtverkeer in het landelijke gebied baart ons nog steeds zorgen. Voor ons gevoel rijd er veel te veel te zwaar verkeer door het dorp zonder vergunning.
Aan knelpunt
Penningsveer is nog niets gedaan. Het is daar een lastige situatie.
De
Haarlemmerstraatweg wordt ook steeds drukker. Er gaat veel verkeer naar PostNL en in de toekomst zal dat alleen maar meer worden.
In het kader van de
Snelfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam wordt binnenkort het kruispunt voor de Zoete Inval opgeknapt.
Meer informatie over Verkeer.


Parkeren

Er zijn in het dorp te weinig openbare parkeerplaatsen. 
Daar Haarlemmerliede een landelijk dorp is, zou je geen parkeerprobleem verwachten. Echter, niet alle huizen hebben parkeergelegenheid op het eigen erf en de Liedeweg is niet geschikt om langs te parkeren.
Er is dus behoefte aan openbare parkeergelegenheid.
Maar er wordt ook fout geparkeerd bij de school door de ouders.

Meer informatie over Parkeren.
 

Omgevingsvergunningen en Bestemmingsplannen

Het bestuur heeft het streven om alle Bestemmingsplannen en grotere aanvragen voor Omgevingsvergunningen te bekijken.
Bij de aankondiging van nieuwe bedrijven proberen we er tijdig achter te komen of ze overlast voor de omgeving kunnen veroorzaken.
Meer informatie.
 

Polanenpark

Polanenark is de nieuwe naam van dit industriegebied in de Rottepolder. Om dit te realiseren was een nieuw bestemmingsplan gemaakt.
Voor elk bedrijf dat zich wil vestigen is een Omgevingsvergunning nodig. De Dorpsvereniging kijkt o.a. of er overlast te verwachten valt.
Meer informatie.
 

Penningsveer plannen

Er zijn plannen in de maak voor de ontwikkeling van Penningsveer nabij de Lagedijk, vooruitlopend op het vrij komen van het Renautic terrein en het terrein van Molenaar-Haarlem BV. Er is echter behoefte aan een integraal plan voor heel Penningsveer, waarin de verrommeling aangepakt wordt en het langzaam verkeer veiliger wordt.
Meer informatie.

 

NoordZeeKanaalGebied 2040 (NZKG)

'Men' wil de haven van Amsterdam uitbreiden. Onderdeel van de plannen is een insteekhaven bij Buitenhuizen richting Spaarndam.
Meer informatie.

 

Recreatieschap Spaarnwoude

We maken ons zorgen over de toekomst van Spaarnwoude. Iedereen weet inmiddels dat het geld bijna op is en dat het onderhoud nogal te wensen overlaat. Bijna alles is 40 jaar oud en bijna alles is aan het einde van zijn levensduur.
Meer informatie.
 

Kernenbeleid

De gemeente heeft in 2014 een Kernenbeleid opgezet en De Dorpsvereniging probeert hier een rol in te vervullen. Het aanspreekpunt voor deze omgeving is Wethouder Bob Graal.
Meer informatie.
 

Toekomst van de gemeente, na 150 jaar

Een belangrijk onderwerp in 2016 was natuurlijk de toekomst van de gemeente. De Dorpsvereniging heeft zoveel mogelijk bijeenkomsten bezocht om mee te praten en mee te denken. We waren in 2016 en 2017 bij ca.15 bijeenkomsten.
De Dorpsvereniging heeft ook een enquête gehouden onder alle huishoudens in ons werkgebied.
Meer informatie.

*

Actueel:
Overzicht van de zaken waar we nu actief mee bezig zijn of die we volgen
(status eind 2017):
 

2015-.... Uitvoering reconstructie Liedeweg.

2014-…. Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam.

2014-…. Parkeren in de kern van Haarlemmerliede dorp.

2013-…. Omgevingsvergunning PostNL in Polanenpark, verkeersoverlast

2012-…. Visie NZKG Noordzeekanaalgebied.

2009-…. Oostradiaal Haarlem, plannen voor aanpassingen rond Station Spaarnwoude.

2009-…. Openbaar vervoer.

2008-…. Vervanging Hoogspanningsmasten Noordring in het buitengebied.

2008-…. Plannen voor Penningsveer (als er ruimte komt door het vertrek van bedrijven).

2006-.... Veerplas overleg over beperking overlast festiviteiten aldaar.

2006-…. Verkeer, wegen en verkeersproblematiek in het algemeen, zoals Sluipverkeer en de kwaliteit van de wegen.

2006-…. Uitbreiding van de haven van Amsterdam, milieu en annexatie.

2000-…. Historie, Monumenten en Landschap in het algemeen.
 

***

Archief:
Waar zijn we in het verleden ook mee bezig geweest?
 

2014-2016 Opknappen speelhoek Franciscanessenstraat

2014-2015 Onderhoud Dorpsplein

2013-2016 Verloedering. We hebben we in beeld gebracht wat er allemaal scheef staat en in verval is. Veel is opgelost.

2013-2014 Bestemmingsplan Buitengebied-2014

2013-2014 Groen Structuurplan

2013-???? Vitaal Platteland (stille dood?)

2013-2013 Plannen maken voor- en deelname aan de festiviteiten voor 150 jaar gemeente.

2012-???? Gebiedsvisie Spaarnwouden en Meerlanden (provincie, stille dood gestorven?)

2011-2012 Herstructurering Dorpsplein

2011-2012 Meepraten over de Structuurvisie 2035.

2010-2013 Plannen Rijnland voor dijkverhoging, nieuwe peilbesluiten e.d.

2010-2014 Verkeersproblematiek in relatie tot Landal vakantepark

2010-2014 Aanleg nieuwe gasleiding door het buitengebied

2009-2011 Bestemmingsplan Liedeweg 32/38

2009-2010 Spitsstrook A9 en de eventuele invloed op onze omgeving

2009-2009 Strategische Visie 2035 op de Toekomst

2008-2014. Verkeersproblematiek in relatie tot Bestemmingsplan SpaarneBuiten en andere bouwplannen in en nabij Spaarndam

2008-2012 Bouw van de hoge Fly-over naar de Waarderpolder en de eventuele invloed op onze omgeving

2007-2012 Toekomstvisie Houtrakpolder, inrichting en dreigende havenplannen

2007-2013 Bestemmingsplan Polanenpark, dat zwaardere industrie toestaat

2006-2007 Paardenmuur: brievenbus naar een veiliger plaats. Of gaat hij helemaal verdwijnen?

2005-2008 Stadion Oostpoort: voetbal en hoge flats in Haarlem en de eventuele invloed op onze omgeving

2003-2003 Bomen bij de kerk: beeld bepalend, actie tegen dreigende bomenkap

*

jaar1
item5a1a1a1a1a2item5a1a1a1a1a1