De Dorpsvereniging probeert jaarlijks een activiteit te organiseren voor haar leden.
Ook van evenementen van anderen waaraan de Dorpsvereniging deelneemt wordt hier verslag gedaan.

Suggesties voor evenementen kunt u doorgeven aan de bestuursleden.

*

Soms besteden we ook aandacht aan
evenementen van derden.
Deze vallen dus niet onder verantwoording de Dorpsvereniging.
.

Alle verslagen van onze evenementen zijn verplaatst naar een aparte foto-website.

evenementen.dorpsvereniging.nl

 

 

 

Renovatie Dorpsplein
eind 2011

Penning van verdienste
voor redactie lid Ans Revier v.d. Aar

.

jaar1