Actueel

Om meer invloed te kunnen oefenen bij het kiezen van 'kiesmannen' voor de Polderbaan vertegenwoordiging heeft de Dorpsvereniging een tweede vereniging opgericht.
Dit is gedaan middels een "overeenkomst tot oprichting bij onderhandse akte".
Dit kan mede gerealiseerd worden door dat er meer dan 200 leden in het gebied onder de Polderbaan wonen. Voor elke aanmelding zijn minimaal 100 leden of sympathisanten nodig. De ledenlijst is dus voor dit doel in tweeën geknipt.
Ook in Spaarndam en Halfweg zullen de bestaande verenigingen een 2e vereniging oprichten.

Een sterke vertegenwoordiging vanuit onze regio is van belang om de belangen van de bewoners die nabij Schiphol wonen optimaal te kunnen behartigen. De belangen van bewoners die verder weg wonen (zoals b.v. Castricum) zijn wezenlijk anders, maar ook niet te negeren.

Het doel van de vereniging is (uit de akte):
"het beperken van de nadelige gevolgen van de Luchthaven Schiphol voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Haarlemmerliede en andere plaatsen die te maken hebben met de gevolgen van vliegbewegingen van- en naar van Schiphol. 
Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico’s voor de veiligheid en voor de gezondheid van de inwoners. De vereniging richt zich primair op de gevolgen van het vliegverkeer/ de starts/ de landingen van de Polderbaan. “

De gemeente is gevraagd deze vereniging te erkennen als vertegenwoordiger van de belangen van bewoners onder de Polderbaan. Dat is in oktober 2014 gebeurt.

Bestuur:

Bestuurder van "Dorpsbelang" is:
de heer G.J. (Gerard) de Vries.
gdvries@dorpsvereniging.nl
Gerard is tevens penningmeester van de Dorpsvereniging.

"Dorpsbelang" kent geen financiële middelen, ontvangt geen gelden en doet geen uitgaven.

Contact gegevens:
Dorpsbelang Haarlemmerliede en Omgeving
p/a
Franciscanessenstraat  16
2065 AR  Haarlemmerliede
T: 023 - 5 42 48 40
E: dorpsbelang@dorpsvereniging.nl
W:
www.dorpsvereniging.nl/dorpsbelang.html

Achtergrond

De laatste jaren was er overleg over de lusten en lasten van Schiphol, onder de noemer 'Alderstafel'-overleg. De Dorpsvereniging nam hier ook aan deel.
Daarnaast was er de
CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol)
Beiden worden per 01-01-2015 vervangen door de '
Omgevingsraad Schiphol'.

In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) kunnen bewoners meepraten. Dit gebeurt in 'Clusters' van groeperingen die nabij een landingsbaan liggen. Er zijn daardoor 5 clusters.
Iedere groepering met meer dan 100 geregistreerde leden kan zich aanmelden bij de Omgevingsraad voor een cluster.
Elke groepering wijst een 'Kiesman' aan. De kiesmannen van een cluster kiezen gezamenlijk 2 vertegenwoordigers voor het overleg orgaan.


Zie voor meer details:
-
de website van 'Omgevingsraad Schiphol'.
-
onze pagina over Schiphol

<

item6
Haarlemmerliedehag3