Formeel

De 'Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude' is opgericht op 7 december 1976.
De statuten zijn in 1980 in een notariƫle acte vastgelegd.

Het doel van de vereniging is (artikel 2):
a - De onderlinge samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen, de burgerzin en het saamhorigheidsgevoel te ontwikkelen en initiatieven, uit de bevolking zo mogelijk te steunen.
b - De belangen van de dorpsgemeenschappen Haarlemmerliede, Spaarnwoude en omliggend gebied bij de gemeentebesturen, polderbesturen en/of andere instanties voor te dragen en te verdedigen.

Privacy: zie onze verklaring en coƶrdinator.

Het bestuur vergadert ca. 7 keer per jaar in De Stoep.
Elk jaar wordt er verantwoording afgelegd tijdens de jaarvergadering die normaliter begin februari gehouden wordt in De Zoete Inval.

De vereniging kent ook een Dorpslied: "Het Lied van de Lie".

De Dorpsvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40595396.

De Dorpsvereniging telt ca. 300 betalende leden.

Het Werkgebied van de Dorpsvereniging bestaat globaal uit de dorpen Haarlemmerliede, Spaarnwoude en het buitengebied. Klik hier voor een nadere omschrijving van dat Werkgebied.

*

De Dorpsvereniging is een zelfstandige vereniging en ontving t/m 2018 geen subsidie. Sinds 2019 ontvangen we van de gemeente Haarlemmermeer een jaarlijkse bijdrage voor onze activiteiten.

De Dorpsvereniging is deelnemer / lid van een beperkt aantal organisaties. Zie het overzicht.

*

Het lidmaatschap
inclusief het abonnement op 'De Dorpskrant', bedraagt het lidmaatschap per kalenderjaar (bedragen 2020):

19,50 euro in het bezorg gebied.
28,50 euro bij verzending per post in NL
42,50 euro bij verzending buiten Nederland.

Bankrekening RaBo bank te Velsen en Omstreken
NL77 RABO 0118 308 696

Aanmelden als lid (e-mail)

U kunt het lidmaatschap ook cadeau doen !
 

De Dorpskrant
Belangrijk element van de activiteiten van de Dorpsvereniging is het uitgeven van 'De Dorpskrant'. 'De Dorpskrant' heeft een zelfstandige redactie.

'De Dorpskrant' verschijnt sinds 1981 met een frequentie van 4x per jaar en telt ca. 36 pagina's op A4 formaat.
 

Website
Het doel van deze website is o
m actuelere informatie te verschaffen, dan door de lage verschijningsfrequentie en/of de beperkte omvang van 'De Dorpskrant' mogelijk is.
Van sommige gebeurtenissen zult u op de website een foto reportage aantreffen met een korte begeleidende tekst.
Uitgebreide informatie zal echter altijd in 'De Dorpskrant' verschijnen. De website is dus slechts een aanvulling op De Dorpskrant.

Er zijn ook web-pagina's met algemene informatie over het dorp en willekeurig geselecteerde actuele knipsels en foto's.

Een ander onderdeel van de website is het beeldarchief met historische foto's.

De Dorpsvereniging heeft ook een Facebook pagina:
http://www.facebook.com/dorpsvereniging.
 

email aan de webmaster.
.

jaar1