BestuursberichtenJaarverslagDorpskrant
Als u met het bestuur over iets wil praten kunt u altijd een van onderstaande personen benaderen!
Zie ook de Bestuursberichten in de Dorpskrant.
Als u wil reageren op een artikel in de Dorpskrant of een suggestie heeft kunt u onderstaande personen altijd benaderen !

Samenstelling Bestuur

Voorzitter:
hr. M.J.P. (Theo) Vink
023 - 537 24 75
voorzitter@dorpsvereniging.nl

Secretaris:
hr. Chris Buzink
Franciscanessenstraat 16
2065 AR Haarlemmerliede
023 - 5 42 48 40
secretaris@dorpsvereniging.nl

Penningmeester / Ledenadministratie:
hr. Kay Does
penningmeester@dorpsvereniging.nl

Bestuurslid:
mw. Mieke Houtkamp - Vink mchoutkamp@dorpsvereniging.nl

Bestuurslid:
hr. Mark van Nobelen
mvnobelen@dorpsvereniging.nl

Bestuurslid:
hr. Frans Olyhoek
folyhoek@dorpsvereniging.nl

Bestuurslid
hr. Dennis Perfors
dperfors@dorpsvereniging.nl

 

Bestuursondersteuner
vacature,

* streven is het spreiden van de bestuursleden over het gebied, maar dat is niet noodzakelijk.

Diverse (oud-)bestuursleden hebben in het verleden een onderscheiding mogen ontvangen.

***

Laatste bestuursfunctie wijziging 15-04-2013
Gerard de Vries werd door de mede bestuursleden tot nieuwe penningmeester gekozen.

Laatste bestuursleden mutatie 12-02-2018 (jaarvergadering)
Frans Olyhoek gekozen als bestuurslid.

Laatste mutatie bestuursleden: Gerard de Vries heeft afscheid genomen van het besuur, hij stelde zich niet herkiesbaar (28-02-2022)

***

Een overzicht van alle bestuursleden en redactieleden vanaf de oprichting vind u hier.
.

Samenstelling Redactie

Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

Ans Revier - van der Aar
(eindredactie en lay-out)
arevier@dorpsvereniging.nl

Tonny Kortekaas - Thorborg
tkortekaas@dorpsvereniging.nl

Vacature
vacature@dorpsvereniging.nl

Vacature
vacature@dorpsvereniging.nl

=> Als u belangstelling heeft om de redactie te ondersteunen, neem dan contact op met één van bovenstaande redactie leden voor een praatje,
 

Uw bijdragen voor de rubriek "wat gebeurde er?" en "Familieberichten" kunt u sturen aan Nel Breed: watgebeurdeer@dorpsvereniging.nl

Overige bijdragen en berichten voor de Eindredactie kunt u zenden aan Ans Revier:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl
of inleveren bij een van de andere redactie leden. Zie hier boven of in de Dorpskrant voor de adressen.

***

Er is ook een web-pagina met willekeurig geselecteerde actuele knipsels en foto's:
krantenknipsels e.d.

***

 

nieuws over (oud-) bestuursleden / redactieleden:

Oud bestuurslid Frans van der Mark overleden, juli 2022.

Oud bestuurslid Niek Molenaar is overleden, december 2020.

Oud-bestuurslid Jan van Schie is overleden juli 2017.

In feb. 2017 heeft Rob de Vries na precies 30 jaar afscheid genomen van de redactie. Hij blijft wel beschikbaar voor het maken van interviews e.d..
In 2017 ontving Rob de Vries een koninklijke onderscheiding, o.a. voor zijn werk voor de Dorpsvereniging en Dorpskrant.

Redactie lid en oud-bestuurslid Henk van Loenen is overleden (jan 2017)

Oud bestuurslid en redactielid Simon van der Aar overleden (mei 2013)

Redactie lid Ans Revier v.d. Aar heeft de Penning van verdienste van het gemeentebestuur ontvangen (jan 2012).

Oud bestuurslid en redactie voorzitter Jaap van Leverink overleden (jan 2011)
.

Redactie2017
Bestuur2018


Bestuursleden sinds febr.2018, v.l.n.r.:
Chris Buzink - Frans Olijhoek - Gerard de Vries - Theo Vink - Mieke Houtkamp - Mark van Nobelen.
Foto: Nel Breed, dec 2019


Redactieleden v.l.n.r.: Mariëlle van den Bos - Petra Spierings - Ans Revier - Tonny Kortekaas - Nel Breed.
Foto: Herman Breed, 2017

BestuursberichtenJaarverslagDorpskrant