vernieuwdekrant3

In Dorpskrant 148 van maart 2018 vind u onder andere:

 • Verslag van de Jaarvergadering, inclusief verslag van de secretaris over het afgelopen jaar en verslag van de Penningmeester.
 • 'Uitverkocht....' Petra's ervaringen op de jaarvergadering
 • Verslag jubileum van De Stoep 20 jaar
 • Programma Koningsdag 2018
 • Verslag Senioren Kerstlunch
 • (Her)plaatsing van 2 kruisen op- en bij de kerk
 • Verslag Zonnebloem afd.Spaarndam
 • Informatie Dorpscentrum Spaarndam, Bridge

Verder de (bijna) vaste rubrieken:

 • Bestuurs- en Redactie informatie
 • De knipsel rubriek: "Wat gebeurde er?" over alles wat er de laatste 3 maanden in en om ons dorp gebeurde, of juist niet gebeurde.
 • Familieberichten (geef ze aan ons door!)
 • Bestuursberichten
 • In de Schijnwerper, interview met: xxxx
 • Aan tafel bij: Ria Buijs
 • Nieuws over De Stoep
 • Nieuws van de Franciscusschool
 • Bericht van Omgevingsraad Schiphol
 • Haarlemmerliede in het klein, interview met een jongere
 • Haarlemmerliede over de grens: xxxx
 • Wie weet het? vragen over foto's uit het archief waar niet alles van bekend is (niet in elk nummer)
 • Service pagina met adressen, telefoonnummers, e.d.

 

contact met de redactie
.

 

Wilt u de krant lezen?

Wordt lid van de Dorpsvereniging

of vraag een proefnummer aan !

bij: Nel Breed - Vlaar
nbreed@dorpsvereniging.nl

*

over de Dorpskrant

over het lidmaatschap

*

Berichten voor de redactie:
dorpskrant@dorpsvereniging.nl

*