Nieuw: de OmgevingsraadClusterPolderbaan

Alle overleg organen die vóór 2015 jaren actief waren met betrekking tot Schiphol zijn per 01-01-2015 vervangen door de "Omgevingsraad Schiphol".
Zie hier voor een terugblik.

De Dorpsvereniging is vertegenwoordigd in het cluster 'Polderbaan' (geel op de kaart) met de navolgende personen:
- Theo Vink, kiesman namens de Dorpsvereniging.
- Gerard de Vries, kiesman namens Dorpsbelang.
Samen met de andere 19 kiesmannen is als 'Clustervertegenwoordiger Polderbaan' gekozen:
- Gerard Jägers uit Spaarndam.
Een volledig overzicht van de vertegenwoordigers staat op www.omgevingsraadschiphol.nl.

De bewonersvertegenwoordiging heeft ook een eigen website. De bewoners in de Omgevingsraad Schiphol willen met deze website een constructieve bijdrage leveren aan de talloze discussies die betrekking hebben op Schiphol. Doel is om de discussies op een voor de bewoners gunstige manier te beïnvloeden.
www.bewonersomgevingschiphol.nl

*

Links betreffende Schiphol => klik hier

*

Actueel:

Hieronder vind u nieuwsbrieven van onze Cluster-vertegenwoordiger Gerard Jägers.
Het laatste nieuws kunt u altijd vinden op de
website van de bewonersvertegenwoordiging.

______________

Gerard Jägers is gestopt als Polderbaan Clustervertegenwoordiger en ook gestopt met het regelmatig schrijven van nieuwsbrieven.

De Polderban wordt opgerekt - Dorpskrant 160 (maart 2021)

Minister worstelt verder met het Schiphol dossier - Dorpskrant 155 (dec.2019)

Minister wil Schiphol verder laten groeien - Dorpskrant 154 (sept. 2019)

De toekomst van Schiphol wordt nu uitgebroed - Dorpskrant 153 (juni 2019)

Het is nu aan de minister - Dorpskrant 152 (maart 2019)

De ontwikkeling van Schiphol de komende 10 jaar - Dorpskrant 151 (dec 2018)

Geen bericht - Dorpskrant 150 (sept 2018)

Is het tij voor Schiphol aan het keren? - Overgenomen uit Dorpskrant 149 (juni 2018)

Hoe gaat Schiphol om met de groei van de luchtvaart? - Overgenomen uit Dorpskrant 148 (maart 2018)

Wat gaat de Milieu Effect Rapportage brengen? - Overgenomen uit Dorpskrant 147 (dec. 2017)

Schiphol, never a dull moment - Overgenomen uit Dorpskrant 145 (juni 2017)

Gaat Schiphol nu wel of niet verder groeien? - Overgenomen uit Dorpskrant 144 (maart 2017)

De Spanning stijgt rond Schiphol en uitleg:
Het nieuwe starten op de Polderbaan werkt slecht uit voor de regio.
Beide overgenomen uit Dorpskrant 143 (dec 2016)

Onduidelijkheden over groei Schiphol blijven bestaan - Overgenomen uit Dorpskrant 142 (sept 2016)

Groeien de nachtvluchten op de Polderbaan mee met Schiphol? - Overgenomen uit Dorpskrant 141 (juni 2016)

De omgevingsraad Schiphol draait nu één jaar. - Overgenomen uit Dorpskrant 140 (maart 2016)

.

HDSchipholmoetgroeitemperen